Till innehåll på sidan

Bland hörnstenarna i ingenjörsutbildningen – CDIO

Stålskulptur vid Reykjaviks strandpromenad kallad The Sun voyager
"Solfar" eller "Sun Voyager". Konstnären Jon Gunnar Arnason har skapat det slående landmärket.
Publicerad 2022-06-21

KTH:s (Kungliga Tekniska Högskolan) lärare och representanter från Institutionen för lärande i ingenjörsvetenskap besökte Reykjavik University på Island för den 18:e internationella CDIO-konferensen. Huvudtemat för den 18:e internationella konferensen var "Surviving and Thriving" och 247 deltagare deltog i de fyra intensiva dagarna.

CDIO Standards 

Kristina Edström  och Anders Rosén  båda lektor i ingenjörsutbildning vid KTH, ingick i det internationella teamet som presenterade de nya CDIO-standards 3.0  efter en flera år lång granskningsprocess.

CDIO-standarderna är en uppsättning principer (eller bästa praxis) som ligger till grund för implementeringen av CDIO i ett ingenjörsprogram. Förutom att de definiera särdragen hos ett CDIO-program tjänar de också som riktlinjer för utbildningsreformer, möjliggör benchmarking mot andra program och stöder kontinuerlig förbättring genom självutvärdering. 

Nyheter från CDIO-rådet

Kristina Edström är nu återigen medlem i CDIO-rådet, som en "member-at-large". Omröstningen ägde rum under konferensen och resultatet presenterades på onsdagen 15 juni. CDIO-initiativet övervakas av CDIO-rådet som består av de regionala ledarna, 6 ledamöter och 2 meddirektörer. Alla val arrangeras vid den årliga internationella CDIO-konferensen och de deltagande skolorna har en röst vardera. Mer information om CDIO-organisationen  (på engleska).

Framtidens utbildning

Joakim Lilliesköld , lektor i industriell systemteknik vid KTH, och Professor Leif Kari , vice rektor för utbildning, deltog i konferensen, båda arbetar med strategier för framtidens utbildning vid KTH.

"CDIO är en särskilt bra konferens för att utveckla utbildningen och en av hörnstenarna i ingenjörsutbildningen vid KTH. Vi har varit där flera gånger tidigare, men i år var det extra relevant på grund av vårt arbete med framtidens utbildning", säger Joakim Lilliesköld. 

”Många saker från CDIO är relevanta och kommer att ha stor betydelse för våra nästa steg. CDIO:s principer ligger i linje med våra. Dessutom är CDIO:s progressionstänkande också relevant när det gäller att lösa verkliga problem, som hållbarhet. Vi hoppas att fler skolor och program kommer att jämföra CDIO när de utvecklar sina program, oavsett om de är gamla eller nya”.

Slutord från Kristina Edström "CDIO-konferenserna är alltid varma och välkomnande, men den här gången var något speciellt eftersom vi verkligen kände glädjen att träffas personligen igen. Antalet deltagare var lika stort som alltid, den allmänna kvaliteten på bidragen var ovanligt hög och deltagandet i workshoparna entusiastiskt."

En översikt över våra bidrag till konferensen

Workshops

 • CDIO introductory workshop
  Kristina Edström and Anders Rosén had an introductory workshop giving an overview of the CDIO approach and exploring the new standard in integrating sustainable development in engineering programs. 

 • Integrate Language Learning and Intercultural Communication into Engineering Curricula
  Ida Pinho, Nathalie Kirchmeyer and Yoko Takau-Drobin  

 • How can STEM Teachers Promote Effective Communication Skills Among Students?
  Jamie Rinder and Charlotte Hurdelbrink 

Podium presentation 

 • The CDIO Syllabus 3.0 - An Updated Statement of Goals
  Johan Malmqvist, Ulrika Lundqvist, Anders Rosen, Kristina Edström, Rajnish Gupta, Helene Leong, Sin Moh Cheah, Jens Bennedsen, Ron Hugo, Aldert Kamp, Ola Leifler, Svante Gunnarsson, Janne Roslöf and Daniel Spooner  

Roundtable 

 • Positioning Curriculum Agility in the CDIO Framework
  Suzanne Brink, Carl Johan Carlsson, Mikael Enelund, Elizabeth Keller, Reidar Lyng and Charlie McCartan

 • Harnessing Co-Creation to Upgrade Mathematics Faculty Teaching Competence
  Ernest Ampadu and Elizabeth Keller  

Working group 

 • Co-creating the Self-Assessment Rubric of the Curriculum Agility Principles
  Suzanne Brink, Carl Johan Carlsson, Elizabeth Keller, Charlie McCartan, Reidar Lyng and Mikael Enelund 

Paper presentations 

 • Integrating Gender Equality, Diversity and Equal Conditions in Engineering Education
  Marie Magnell, Charlotta Delin, Anders Rosén, Anna Jerbrant, Gunnar Tibert, and Carlos  

 • Enhancing Interaction with External Stakeholders in Program Management
  Svante Gunnarsson, Anna Fahlgren and Per Fagrell  

Projects in progress 

 • Principles for Educational Change Management in Higher Education
  Magnus Andersson  

Text: Madeleine Tucker Smith