Till innehåll på sidan

Har du läst brevet från vicerektor för utbildning 19 maj?

Aktuell information om förutsättningar och stöd för utbildning på KTH

Publicerad 2021-05-20

Leif Kari, vicerektor för utbildning, skickade ett brev den 19 maj om aktuell information om förutsättningar och stöd för utbildning på KTH. Huvudnyheten var scenarierna för KTH:s utbildning.

Leifs brev till undervisande personal

Brevet skickades till kursansvariga, examinatorer och lärare som fanns registrerade i Kopps/Ladok på en kurs vårterminen eller höstterminen 2021 (VT21 och HT21).

Webbversionen av Leifs brev 19 maj 2021

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet

I väntan på rektorsbeslut om förutsättningarna för hösten har grundutbildningsutskottet har tagit fram scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet, som påverkas både av pandemin och KTH:s långsiktiga planer och visioner för utbildning.

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För generell support: it-support@kth.se .

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (svarstid: inom 2 dagar).

Andra kontakter för utbildning

Har du andra frågor om utbildning på KTH så finns samlad information på Kontakter till utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-05-20