Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Har du läst brevet från vicerektor för utbildning 19 maj?

Aktuell information om förutsättningar och stöd för utbildning på KTH

Publicerad 2021-05-20

Leif Kari, vicerektor för utbildning, skickade ett brev den 19 maj om aktuell information om förutsättningar och stöd för utbildning på KTH. Huvudnyheten var scenarierna för KTH:s utbildning.

Leifs brev till undervisande personal

Brevet skickades till kursansvariga, examinatorer och lärare som fanns registrerade i Kopps/Ladok på en kurs vårterminen eller höstterminen 2021 (VT21 och HT21).

Webbversionen av Leifs brev 19 maj 2021

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet

I väntan på rektorsbeslut om förutsättningarna för hösten har grundutbildningsutskottet har tagit fram scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet, som påverkas både av pandemin och KTH:s långsiktiga planer och visioner för utbildning.