Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inga generella extra omtentatillfällen för tentaperiod 2, 2021

Men undantag kan eventuellt bli aktuellt

Publicerad 2022-03-21

Det underlag som KTH fått ta del av indikerar att det inte kommer behövas erbjudas extra examinationstillfälle för alla kurser som hade campusförlagd examination under tentaperiod 2, läsåret 21/22. Det kan dock finnas möjlighet för en skola att begära undantag om det efter omtentamensperioden visar sig att ett större antal studenter inte blivit godkända på någon eller några av programmets spärrkurser på grund av pandemin.

GA kan ge dispens eller begära extra examination för spärrkurser

I de fall en student avstått från skriftlig tentamen på grund av smittläget kan GA antingen:

  • ge dispens till enskild student (sökes via studievägledaren)
  • besluta om att extra examination ska ges för aktuell kurs.

Studenter har fått information

Studenter har fått information via nyhetsbrevsutskick 21 mars, som länkar till nyhet på Studentwebben:

Angående eventuellt extra examinationstillfälle (2022-03-18)