Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Institutionen för lärande testar framtidens hybridundervisning i en pilotstudie

Publicerad 2021-11-29

En hybridpilotstudie genomfördes på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) med lärare, utbildningsutvecklare och tekniker som på olika sätt stödde, följde och utvärderade pilotprojektet.

Pilotstudie inom Hybridundervisning

Hybridpilotstudien 2021/22 syftar till att utforska konceptet hybridundervisning för fakultetsmedlemmar och studenter. Hybridundervisning ger möjligheten att undervisa och studera på campus och från en annan plats.

Hybrid lärmiljö

Den hybrida lärmiljön kombinerar både en fysisk och en virtuell miljö samtidigt. Ibland kallas det även ”blended synchronous learning” eller Hyflex Learning. Studenterna på campus och studenterna i det digitala rummen kan se, och höra varandra samt interagera genom vanliga samarbetsmetoder (till exempel chatt-funktion eller online dokumentation som OneDrive)

Teknik på KTH

Klassrum som är avsatta /anpassade för hybridundervisning är utrustade med ny teknik – inklusive mikrofoner, dokumentkameror och pekplattor – för att kunna skapa undervisning i realtid.

KTH:s It-tekniker har uppdaterat ett antal föreläsningssalar och klassrum för att enkelt kunna genomföra videomöten med Zoom. Över 50 klassrum har installerade dokumentkameror för att ge lärarna möjlighet att skriva på papper till alla i rummet och i Zoom. I vissa hörsalar finns inbyggda videokonferenssystem.

Några av lektionssalarna är utrustade med en kamera och ljudanläggning så att studenter som arbetar online kan se och höra vad som händer lika bra som elever som sitter i klassrummet. Personal från IT-support finns alltid tillgänglig före och under föreläsningen redo att ge support för lärarna på plats.

Lärare berättar

Lärare som deltar i pilotprojektet har delat med sig av sina erfarenheter, inklusive fördelar och utmaningar med när de använde hybridklassrumsmetoderna.
Se hela historien och i ett inspelat webbinarium Lärare berättar - Erfarenheter av hybridundervisning

Pedagogiska utmaningar

Det är troligt att förändringar i pedagogiken behöver göras för att maximera nyttan av hybridundervisning. Steg ett i denna pilotstudie har varit att leverera de tekniska lösningarna för hybridundervisning i samarbete med lärarnas önskemål, vilket leds vidare med hjälp av pedagogiska utvecklare, den tillhörande inverkan på pedagogik. En omställning till hybrid är ofta en process där det kan vara bra att låta det ta tid för att se över upplägg och införa lämpliga förbättringar.

Studenters åsikt

Många studenter har nämnt flexibiliteten och tillgängligheten med hybridundervisning. Det som har märkts mest är den entusiasm som delas av de studenter som kom tillbaka till campus och upplevde personliga möten där under hösten.
Här är en kort film om vad eleverna säger om lärande i ett hybridklassrumsformat.
Studenters upplevelse av Hybridundervisning