Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny ingenjörsutbildning siktar på industrisamverkan och kollektiv intelligens

En grupp människor vid ett konferensbord där flertalet är glada och en person pekar på en stor skärm
Här är delar av gänget bakom det nya KTH-programmet: Stående från vänster: Kenneth Duvefelt, Andrew Martin, Carina Brunn, Noureddine Khayi och Bengt Wittgren. Sittande från vänster: Carina Kjörling, Anders Eliasson och Gabriel Montgomery (projektledare för TINTE inom Framtidens utbildning). Bild: Privat
Publicerad 2023-12-05

Nu står det klart att KTH lanserar ett nytt högskoleingenjörsprogram vid namn Industriell teknik. Första intagningen sker höstterminen 2024 och en bärande princip genom hela programmet kommer vara att varva teori med färdighetsträning.

För att samhället ska klara av kommande miljöutmaningar måste industrin på det mest hållbara sättet kunna tillverka de produkter som behövs. Produktionsindustrin blir alltmer digitaliserad och artificiell intelligens (AI) samt uppkoppling mot internet spelar en allt viktigare roll. KTH:s högskoleingenjörsutbildningen inom Industriell teknik är en del av den digitala omställningen.

Följer de stora megatrenderna

Bengt Wittgren är programansvarig för TINTE, som den nya utbildningen förkortas. Han berättar att det nya programmet är KTH:s svar på ett uttryckt behov från industrin om kompetent arbetskraft.

porträttfoto Bengt Wittgren
Bengt Wittgren. Foto: Privat

– Den tillverkande industrin står inför ett paradigmskifte som följer de stora megatrenderna "ökad digitalisering" och "grön omställning". Då måste våra utbildningar hänga med, samtidigt som utbildningen ska attrahera studenter som har andra krav och behov än tidigare. Denna ekvation har vi försökt lösa i TINTE-programmet, säger Bengt Wittgren. 

När han började undervisa på KTH efter många år i näringslivet, bland annat på Astrazeneca, blev han förvånad över att så lite hade förändrats vad gäller undervisningsformer sedan han själv var teknolog på 1980-talet. TINTE tar därför avstamp i aktuell forskning kring vad som kännetecknar framgångsrika högskoleprogram. 

Nära samarbete med industriföretag

Bengt Wittgren berättar att arbetet med programmet är ett pilotprojekt inom KTH:s satsning "Framtidens utbildning". Programmet kommer att ha ett nära samarbete med industriföretag, där kurserna riktas såväl till KTH:s programstudenter som till livslångt lärande. 

– En bärande princip genom hela programmet är att varva teori med färdighetsträning. Studenterna avslutar varje läsår med att tillämpa det de lärt sig under året på ett verkligt industriellt problem. Detta utmaningsbaserade lärande hjälper studenterna förstå tillämpbarheten hos de teoretiska kurserna, exempelvis matematik, där vi tidigare upplevt att de haft stora svårigheter att klara examinationen.

Kollektiv intelligens

Framtidens utexaminerade högskoleingenjörer inom programmet ska arbeta med det som kallas för Industri 4.0. Detta begrepp, "den fjärde industriella revolutionen", dök upp för ett tiotal år sedan och avser en ökad digitalisering och automation inom producerande industri. Konsekvensen av Industri 4.0 är bland annat stora mängder data som ansvariga ingenjörer måste kunna hantera och tolka. Nu har även begreppet Industri 5.0 introducerats som mer betonar de mänskliga aspekterna i en allt mer högteknologisk miljö.

Sammantaget ställer detta högre krav på förmågan att kunna kommunicera och arbeta tillsammans för att förstå komplex information. Industrin har varit tydliga med att framtidens ingenjörer behöver vara mer rustade på att fungera i grupp, något vi brukar benämna att besitta en hög grad av kollektiv intelligens. Detta är något som kommer att tränas i programmet. 

Hur ser jobbutsikterna ut för de som tar examen?

– Jobbutsikterna är mycket goda. Det är en naturlig effekt av att programmet är framtaget i nära samarbete med näringslivet och också med studenter som går motsvarande program idag. Vi kan då vässa de delar som är svaga i dagens program och göra det nya TINTE mycket mer relevant för såväl studenterna som deras framtida arbetsgivare.

Text: Peter Ardell ( p3t3r@kth.se )

Högskoleingenjörsprogrammet Industriell teknik

  • TINTE-programmet  kommer att bygga på principen "en ingång – flera utgångar", det vill säga att studenten kommer ha möjlighet att profilera sig inom olika områden relevanta för industriell teknik; driftsäkerhet, cirkulär produktion, materialdesign samt klimatsmarta energisystem. Profilerna är särskilt framtagna tillsammans med industrin vilket borgar för en mycket god arbetsmarknad efter examen. Programmet omfattar 180 hp, antagning från och med HT24.
  • TINTE-programmet kommer att förläggas till KTH Campus, Valhallavägen. Programmet kommer att ha ett samarbete med med olika industriföretag, däribland Scania och Astrazeneca i Södertälje. Dessa företag har varit djupt involverade i programbygget från start och just nu pågår en intensiv diskussion om samarbetet i TINTE:s enskilda kurser och moduler.