Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny kurs! Digital Transformation

För doktorander

Publicerad 2023-02-02

Kursen Digital Transformation är avsedd för doktorander. Kursen består av självstudier och online-möten, inklusive forum diskussioner.

Huvudsyfte

Kursens huvudsyfte är att ge deltagarna möjlighet att lära sig och utforska hur digitalisering kan bidra till genomförandet av UN:s mål för hållbar utveckling - att utlösa transformation för hållbar utveckling.

Den här kursen skapades gemensamt inom IDOCOS-projektet , (Innovative Doctoral Courses for Sustainability) med finansiering från Erasmus+.

I korthet

Den här kursen är för doktorander som vill lära sig mer om digital transformation och hur digitalisering kan bidra till genomförandet av UN:s mål för hållbar utveckling.

När?

Kursen startar den 8 februari 2023.

Läs mer och anmäl dig här

Fyra partner har gått samman i partnerskap.

  • KTH, Kungliga Tekniska Högskolan ett av Europas ledande tekniska universitet och ingenjörsuniversitet samt ett viktigt centrum för intellektuell talang och innovation i Sverige.
  • UiB, University of Bergen, ett ledande universitet inom internationellt samarbete och engagemang för hållbarhetsmålen, Norge.
  • IAU, International Association of Universities, den globala sammanslutningen för universitet, Frankrike.
  • Nordic Insight, ett företag som är specialiserat på högre utbildning, Norge. 

Läs mer om IDOCOS, Innovative Doctoral Courses for Sustainability  (på engleska)

Innovative Doctoral Courses for Sustainability logo