Till innehåll på sidan

Nya fortsättningskurser höst 2023 vid Stockholm Universitet för KTH lärare

Lärare tittar i föreläsningssal
Publicerad 2023-04-26

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Stockholm trio fortsättningskurser i högskolepedagogik

Fortsättningskurser i högskolepedagogik, resurser för pedagogisk utveckling och lärarkonferenser. Det och mer när högskolepedagogiska verksamheterna inom universitetsalliansen Stockholm trio samverkar för att stärka utveckling av undervisning och stödja lärosätenas lärare i sin professionella utveckling.

Su logo

Platser kvar i Stockholm Universitets fortsättningskurser höst 2023

Just nu så finns det 2 kurser för dig som är lärare som du kan anmäla dig på inför hösten från Stockholm Universitet.

Digitala kompetenser för undervisning

Datum: 17 oktober 2023 09:30
Plats: Kursstart online

Hur använder du digital informationsteknik i undervisningen för att öka dina studenters lärande och motivation? Högskolepedagogisk fördjupningskurs om digitala lösningar som på ett pedagogiskt sätt stödjer lärande i högre utbildning.

Vem är kursen för?

Högskolepedagogisk fördjupningskurs för dig som har både undervisningserfarenhet och tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande. Nu vill du få mer på fötterna när det gäller undervisning och lärande, utveckla dig praktiskt som lärare och är särskilt nyfiken på hur du bäst använder digitalt stöd i din undervisning. Du undervisar vid universitet och behöver inte nödvändigtvis ha förkunskaper om digital teknik.

Om kursen, innehåll och anmälan finns här

Pedagogisk relationskompetens

Datum: 28 augusti 2023 00:00
Plats: Kursstart: Läsning och insamlande av empiri

Relationskompetens är en viktig kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande. Högskolepedagogisk fördjupningskurs för universitetslärare om hur du stärker din roll som lärare och ökar studenters lärande genom ett fungerande samspel.

Vem är kursen för?

Du vill stärka din roll som lärare i akademin, bli tryggare i möte med studenter, kollegor och chefer. Du vill utveckla din förmåga att hantera utmanande situationer och få verktyg att skapa goda relationer som bidrar till ett gott lärandeklimat. Du undervisar vid Stockholms universitet eller inom övriga Stockholm trio det vill säga KTH och KI. I ryggen har du högskolepedagogiska grundkursen UL1, eller motsvarande högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp.

Om kursen, innehåll och anmälan finns här