Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nya fortsättningskurser höst 2024 vid SU för KTH lärare

Publicerad 2024-04-29

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Stockholm trio fortsättningskurser i högskolepedagogik

Fortsättningskurser i högskolepedagogik, resurser för pedagogisk utveckling och lärarkonferenser. Det och mer när högskolepedagogiska verksamheterna inom universitetsalliansen Stockholm trio samverkar för att stärka utveckling av undervisning och stödja lärosätenas lärare i sin professionella utveckling.

Platser kvar i Stockholm universitets fortsättningskurser höst 2024

Just nu så finns det 4 kurser för dig som är lärare som du kan anmäla dig på inför hösten från SU.

SU logo

Pedagogisk relationskompetens (svenska)

Lär dig mer om hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom ett fungerande samspel. Kursspråk är svenska.

Pedagogisk relationskompetens. Kursstart 24 sep.

Att undervisa i fält – utomhusdidaktik för lärande och undervisning (svenska)

En kurs för dig som vill fördjupa din kompetens och utveckla din undervisning utifrån resurser hämtade från områdena utomhusdidaktik och utomhuspedagogik. Kursspråk svenska.

Att undervisa i fält – utomhusdidaktik för lärande och undervisning. Kursstart 17 sep

Akademisk litteracitetsutveckling (svenska)

Här utvecklar du ditt kunnande och din praktik för att på bästa sätt stötta dina studenters akademiska läsande och skrivande. Kursspråk är svenska.

Akademisk litteracitetsutveckling. Kursstart 17 okt

Digital competencies in teaching (engelska)

Hur kan digital informationsteknik i undervisningen öka studenters lärande och motivation? Digitala lösningar som stödjer lärande i högre utbildning. Kursspråk är engelska.

Digital competencies in teaching. Kursstart 7 okt  (Sidan är på engelska)

Inclusive teaching in higher education (engelska)

Inkluderande undervisning på högskolan. Utforma din undervisning så att du ger alla dina studenter möjlighet att ta del i en fullständig lärandemiljö. Kursspråk är engelska.

Inclusive teaching in higher education. Kursstart 10 okt  (Sidan är på engelska)

Ett nyhetsbrev för universitetslärare

Aktuell högskolepedagogisk forskning är ett nyhetsbrev som på ett lättillgängligt sätt delar ny forskning om undervisning och lärande med dig som undervisar vid Stockholms universitet, men som funkar även vid andra lärosäten. Redaktionen som består av universitetslärare vid fem olika institutioner väljer ut, sammanställer och publicerar kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter.

Vår ambition är att ny kunskap ska leda till nya insikter och inspiration för dig att ta med i din undervisning.

Läs mer on aktuellt högskolepedagogisk forskning och Prenumerera på nyhetsbrevet här