Till innehåll på sidan

Nya Stockholm trio fortsättningskurser våren 2024 vid KI för KTH lärare

En laptop övanpå en hög med block och papper
Foto Pixabay
Publicerad 2023-11-07

En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurser utan kostnad i mån av plats.

Stockholm trio fortsättningskurser i högskolepedagogik

Fortsättningskurser i högskolepedagogik, resurser för pedagogisk utveckling och lärarkonferenser. Det och mer när högskolepedagogiska verksamheterna inom universitetsalliansen Stockholm trio samverkar för att stärka utveckling av undervisning och stödja lärosätenas lärare i sin professionella utveckling.

Utveckla din undervisning - gå en kurs i vår på KI

Just nu så finns det flera fortsättnings kurser för dig som är lärare som du kan anmäla dig på inför våren från KI.

Läs mer och anmäl dig här Utveckla din undervisning - gå en kurs i vår

Formativ bedömning

Fortsättningskurs med syfte att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.

 • Kursen ges mellan 13 februari och 17 april (öppnar i Canvas 29 januari).
 • Motsvarar två veckors högskolestudier (80 h). 
 • Kursen är på svenska men undervisning och redovisningar på engelska förekommer.

Summativ bedömning

Fortsättningskurs för att öka din medvetenhet om hur du skapar summitiva bedömningar för att mäta studenternas lärande. Kursen syftar också till att stimulera ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

 • Kursen ges mellan 31 januari och 19 april och motsvarar två veckors universitetsstudier (80 timmar).
 • Alla deltagare får möjlighet att arbeta med och vidareutveckla sina egna/autentiska bedömningar under kursen.
 • Kursen ges på engelska.

Högskolepedagogik för lärare och handledare i VIL/VFU (HPK)

Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare, samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU).

 • Kursen ges 29 januari-14 maj (kursstart Canvas 22 januari).
 • Kursen ges över en termin (obligatorisk kursstart i Canvas och därefter tio obligatoriska kursträffar).

Att undervisa på ett internationellt universitet

Kursen är en introduktion till att undervisa vid ett internationellt universitet och ger dig verktyg för att reflektera över dina nuvarande undervisningsmetoder, för en bättre förståelse för dina studenters bakgrund och behov. 

 • Kursen går 12 mars-28 maj 2024
 • Kursen ges på engelska.

Pedagogik för forskarhandledare

Kursen syftar till att utveckla förståelse för doktoranders lärande och på pedagogiken i forskarhandledningsprocessen. Den är en fortsättningskurs som bygger på den obligatoriska grundkursen i forskarhandledning. 

Kursen syftar till att stärka och stimulera deltagarnas förmåga att skapa en lärandeprocess som främjar doktorandens utveckling till en självständig forskare.

 • Kursen ges mellan 30 januari och 14 maj.
 • Kursen ges på engelska.

Läs mer, anmäl dig här Utveckla din undervisning - gå en kurs i vår