Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Söka, värdera, referera – KTH Bibliotekets nya digitala kurs för studenter

Student sitter framför dator i digitalt möte (med hörlurar) i KTH Bilblioteket.
Foto: Magnus Glans.
Publicerad 2023-09-12

Studenter behöver kunna söka information, välja och värdera källor och referera till källorna på ett korrekt sätt, både för sina studier och senare i sitt arbetsliv. KTH Biblioteket har utvecklat en digital kurs där de lär sig detta.

Gå till kursen  Söka, värdera, referera  (Canvas)

Kursen i Canvas Commons

Biblioteket kan undervisa studenter på alla nivåer både på svenska och engelska i att söka, värdera och referera till information. Det går bra att boka in undervisningstillfällen genom att kontakta biblioteket. På flera program är biblioteket redan ett väletablerat inslag i undervisningen.   

Digitalt kurskomplement

Nu erbjuder biblioteket också möjlighet för studenter och lärare att använda sig av den digitala kursen Söka, värdera, referera. Kursen kan både fungera som ett alternativ till synkron undervisning och som ett komplement, till exempel som förberedelse inför undervisning.

Kursen finns för närvarande enbart på svenska.

Öppen för alla

Kursen ligger öppen i Canvas för alla intresserade. Målgruppen är studenter vid alla KTH:s program och kurser, med särskilt fokus på nya studenter. Kursen kräver inga särskilda förkunskaper och passar allra bäst under någon av de första terminerna, särskilt i samband med att studenterna själva ska hitta, välja och använda källor. KTH-studenter kan registrera sig på kursen för att följa sina framsteg. 

Genomförs på cirka 2-3 timmar

Hela kursen beräknas ta 2-3 timmar att genomföra, lite beroende på hur mycket tid som läggs på det egna arbetet.

Fyra fristående moduler i Canvas

Kursen innehåller både video, text och quiz samt uppgifter studenterna kan arbeta med utifrån sina egna ämnen. Den är uppbyggd i fyra moduler plus en inledning och en avslutning. Modulerna är fristående och det går att göra bara någon av modulerna. 

Importera för att skräddarsy för dina studenter

Du kan också hitta   Kursen i Canvas Commons  där du som kursansvarig eller lärare kan importera kursen, eller delar av den, till din egen kurs. Om du väljer att importera den kan du välja att anpassa den och till exempel lägga till uppgifter särskilt anpassade för just dina studenter. 

Kontakt

Mer information och kontaktuppgifter till KTH Bibliotekets undervisning