Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storträffen ett moment i kvalitetssystemet på KTH

Sammanfattning av Storträffen 4 december 2023

Flera som stå upp i ett klassrum
Publicerad 2023-12-08

Lärare, personal, studenter, forskare och universitetsledning samlades på Storträffen i Q-huset för en dag av dialog och samskapande med fokus på akademins hjärta – studenten. Det blev en dag med insiktsfulla diskussioner och workshops för att förbättra den övergripande utbildningsupplevelsen för både studenter och lärare.

Storträffen hösten 2023 med temat Studenten i centrum fungerade som en plattform för olika perspektiv och genererade diskussioner om ämnen som att engagera elever i klassrummet, hållbar utveckling, jämställdhet och den transformativa kraft som utbildning har i samhället. Bland annat diskuterades utformningen av dynamiska inlärningsmiljöer och livfulla campusområden, införandet av innovativa undervisningsmetoder och olika former av examination. Deltagarna diskuterade också hur man kan använda AI för att förbättra utbildningen, vilka möjligheter som finns och hur man kan hantera de utmaningar som finns.

Avslutningsvis är det ekande budskapet tydligt – låt oss hålla studenten i centrum, låt oss fortsätta denna resa av utforskning och innovation, och låt oss tillsammans forma framtiden för högre utbildning vid KTH.

– Vi bygger in Storträffen som ett moment i kvalitetssystemet, säger dekanus Sofia Ritzén.

Här hittar du en fullständig översikt över diskussionerna i detalj: Pitchdokument för Storträffen HT23 (pdf 77 kB)

Du kan också ta reda på mer i gruppwebben KTH:s storträffar och PriU-grupper .

Se höjdpunkter från dagen

Här kan du se några inspelade höjdpunkter från Storträffen.

Introduktion till Storträffen av vicerektor för utbildning, Leif Kari

Leif Kari sammankallade Storträffen för sista gången som vicerektor för utbildning och visade statistik om Storträffen genom åren.

Dagens huvudtalare Tomas Ekholm

Tomas Ekholm, universitetslektor i matematik vid KTH:s skola för teknikvetenskap, har tilldelats KTH:s pedagogiska pris 2022. Han är känd för sin förmåga att skapa en givande atmosfär i föreläsningssalen och för sin pedagogiska skicklighet.

Tomas Ekholm var huvudtalare och bland många inspirerande idéer talade han om vikten av att fokusera på vad man gör för att bli bra på det, och hur dina val och handlingar definierar dig som individ. Han diskuterade också hur man motiverar studenter att engagera sig i sina studier och hur man hjälper dem att organisera och prioritera sina liv.

Slutligen nämner Tomas syfte och mål som lärare, inklusive att främja ämneskunskaper, personlig utveckling och positiva attityder till studier.

Studenterna har ordet  

KTH-studenterna Eric och Elsa reflekterar över Storträffens samtal om studentmedverkan i undervisningen och ledde en bordsdiskussion om studieplatser och självstudier. Trots att man inte kom fram till några konkreta lösningar om studentmedverkan ansågs den pågående dialogen vara värdefull. Vikten av att skapa en gynnsam miljö för engagemang lyftes fram, med förslag om att införliva sociala aspekter i föreläsningar. De talade om betydelsen av forum som underlättar interaktionen mellan personal och studenter. Inför 2024 ligger fokus fortfarande på att öka studenternas inflytande genom kontinuerliga dialoger och att skapa en inkluderande miljö för deltagande.

Sammanfattning från PriU-gruppledarna

PriU-gruppledarna sammanfattar sina diskussioner från dagen och ger en inblick i vad just deras PriU-grupp handlar om, inklusive datum för nästa möten inom gruppen. Håll utkik i kalendern för utbildningsstöd för datumen.

Kalender – Nätverksträffar

Avtackning

Anna-Karin och kommittén för Storträffen tackar först Leif Kari som slutar sin tid som kommitténs ordförande och Vicerektor för utbildning. De tackar även Sofia Ritzén som slutar sitt mandat period som dekanus och Carina Kjörling som går i pension.

Spara datumet för vårens Storträff

Storträffen VT24 14 may 2024

Storträff VT24 - tisdag 14 maj kl. 12.00–16.30.

Storträffen VT24.ics (ics 2 kB)

Lägg in Storträffen redan nu i din kalender genom att

  1. Ladda ned ics-filen på din dator genom att klicka på filen ovan.
  2. Dra in filen (drag-n-drop) i din kalender.