Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kvalitetsråd för grundutbildning 2024

Mötesanteckningar från ABE:s Kvalitetsråd för grundutbildning 2024

Mer information

På ABE-skolans intrasidor publiceras minnesanteckningar två år tillbaka i tiden. För tidigare års minnesanteckningar, kontakta registrator@abe.kth.se