Samverkansgrupp

Arbetsgivarrepresentanter

Arbetsplatsombud för:

ST

Eva Pettersson
Eva Pettersson
Hr-handläggare samt Huvudskyddsombud 087908662
Stefan Trillkott
Stefan Trillkott
laboratorieingenjör 087908082


SACO-S

SEKO