Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Återsamlingsplatser

Utrymningsplatser vid utlöst brandlarm från ABE-skolans lokaler:

Viktigt information

Vid beslut från räddningsledare efter utrymning är återsamlingsplatsen KTH-hallen, Brinellvägen 38.

Stanna alltid kvar på återsamlingsplatsen tills räddningsledningen har givit klartecken att ni kan återvända till lokalerna.

Brinellvägen 22 A, B, D & E

Bakom Stockholms konstnärliga högskola (tidigare Operahögskolan), Teknikringen 39

Brinellvägen 23

Utanför KTH-hallen, Brinellvägen 38

Brinellvägen 24

Bakom Stockholms konstnärliga högskola (tidigare Operahögskolan), Teknikringen 39

Brinellvägen 26 B

Bakom Stockholms konstnärliga högskola (tidigare Operahögskolan), Teknikringen 39

Brinellvägen 28

Bakom Stockholms konstnärliga högskola (tidigare Operahögskolan), Teknikringen 39

Brinellvägen 32

Utanför KTH-hallen, Brinellvägen 38

Osquars Backe 5-9

På Borggården

Teknikringen 10 och 10 A

I det lilla grönområdet direkt öster om fastigheten mellan Teknikringen 10 och Teknikringen 34

Teknikringen 10 B

Vid Teknikringen 33

Teknikringen 34

På Kemigården, Teknikringen 30

Teknikringen 72-76

Bakom Stockholms konstnärliga högskola (tidigare Operahögskolan), Teknikringen 39

Teknikringen 78 A-C

Bakom Stockholms konstnärliga högskola (tidigare Operahögskolan), Teknikringen 39