Till innehåll på sidan

Om din anställning och arbetsmiljö

Här finns information för dig som är anställd på ABE-skolan.

Här hittar du rutiner, instruktioner och övrig information relaterat till din anställning och arbetsmiljö på ABE-skolan.

Förutsättningar som gäller för din anställning så som anställningsvillkor, personalförmåner, rättigheter och skyldigheter är gemensamma för alla anställda inom samma befattning på KTH. Dessa finns tillgängliga på KTH:s centrala intranätssidor.