Till innehåll på sidan

Bildskärmsglasögon/arbetsglasögon

Här finner du information om rutinen för bildskärmsglasögon/arbetsglasögon på ABE skolan. Vem du ska kontakta för att få en signerad rekvisitionsblankett och vilken optiker du ska vända sig till för att få en synundersökning.

Bildskärmsglasögon/arbetsglasögon

Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att tillhandahålla synhjälpmedel om en arbetstagare får besvär med synen vid bildskärmsarbete. Arbetsgivaren ska också tillhandahålla skyddsutrustning, som visir eller skyddsglasögon, vid arbete med exempelvis farliga ämnen och svetsning. Du kan läsa mer om arbetsglasögon på KTH:s centrala intranätssidor .

Såhär gör du:

  1. Informera din chef när synbesvär förknippat med arbetet uppstår.
  2. Inför besök hos optiker ska ifylld rekvisition, underskriven av betalande chef på skolkansliet, medföras Länk till rekvisitionsblanketten .
  3. Före besök hos optiker ska olika synavstånd som förekommer i arbetet noga mätas och antecknas på blanketten. Det är viktigt att ha gynnsamma arbetsställningar och att synavstånd mäts vid de arbetsställningar man normalt har. Be en arbetskamrat hjälpa till med mätning.
  4. Kontakta Charlotta Winge på Skolkansli ABE för att stämma av övrigt som ska fyllas i på rekvisitionsblanketten som ex. fakturareferens och för att få blanketten signerad av betalande chef på skolkansliet, Johanna Stellan.
  5. Därefter kontaktar du optiker. För bokning av synundersökning och beställning av glasögon ska Statens ramavtal följas. För närvarande är Specsavers Sweden AB den leverantör du ska vända dig till.

Kostnad för arbetsglasögon

Skolkansliet bekostar särskilda glasögon, om synundersökning visar att det behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Normala läsglasögon ersätts inte.

Båge, enligt leverantörens maxpris i avtalad prislista, bekostas av arbetsgivaren. Mellanskillnaden för dyrare bågar bekostas av den enskilde medarbetaren.

ABE-skolans kontaktperson: