Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om du slutar

Information om rutiner när du slutar din anställning.

Uppsägningstid för arbetstagaren

  • en månad om anställningen varat högst 1 år
  • 2 månader om anställningen varat mer än 1 år

OBS: En uppsägning måste vara skriftlig för att vara giltig. Du kan använda blanketten "Begäran om att anställningen ska upphöra" .

När du slutar ska du lämna tillbaka:

  • Alla nycklar
  • Inpasseringskort
  • Eventuellt kreditkort, kontakta Eurocard för avslut
  • Dator
  • Mobiltelefon
  • Datorutrustning, även sådan du använt i hemmet
  • Lånade böcker

Checklista från IT-support

Tänk på att:

Betyg och intyg:

Du kan be om att få ett intyg utan omdömen eller betyg med omdömen. Vid kortare anställningstid än 6 månader brukar man inte skriva betyg.

Avslutningssamtal:

Hålls av HR-handläggare i anslutning till sista anställningsdagen i syfte att få så uppriktiga synpunkter som möjligt på ledarskap, personalpolitik, kompetensutveckling med mera.