Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

E-postadresser

Nedan finns information om vad som gäller för e-post på ABE-skolan

Alias e-postadresser

Från och med 1 oktober 2019 skapas inga nya e-postaliasadresser för ny personal inom skolan. Enbart @kth.se används som epostkonto.

Exempel på tidigare ABE-kopplade e-postalias är adresser med domän @abe.kth.se, @arch.kth.se eller @byv.kth.se. De som är anställda före 1 oktober 2019 har både en @kth.se och e-postaliasadress.

Rutiner kring avslut av e-postadress samt anställds profil på KTH:s hemsida

KTH har beslutat att e-postadress och övriga IT-resurser avslutas i samband med att anknytningen till KTH upphör (V-2019-0578). Skolan har dessutom valt att i samband med att e-postadressen avslutas även avpublicera medarbetarens profilsida på KTH:s hemsida.

Avslut av e-post och profil

Din e-postadress och profil kommer att avslutas 1 månad efter avslutad anställning.

Skolans ledningsstöd ansvarar för rutinen enligt ovan.

Ytterligare information

  • Professor emeritus/emerita med avtal behåller sin e-postadress under tiden för avtalet, därefter avslutas den.
  • Doktorand som har avslutat sin anställning men inte har avslutat sina studier behåller sin e-postadress under tiden för kvarvarande studier, se icke-anställda som erhåller en KTH e-postadress.
  • Publikationer är kopplade till ett så kallat KTH-id, ett unikt nummer bestående av 8 tecken tex u1l3g15d. Detta KTH-id kvarstår även efter avslutad tjänst. Avslut av e-postkonto påverkar därmed inte koppling till publikation och statistik/ev. medelfördelning kopplad till ex. bibliometri.

  • Konsult kommunicerar via sitt företags e-postadress.

Icke-anställda som erhåller en KTH-epostadress

Ex. forskarutbildningsstudenter som finansieras genom stipendier/industridoktorander samt doktorander som slutför sina studier men inte längre har en anställning.

Rutiner för avslut hanteras inom institutionens verksamhetsstöd.