Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IT och IT-support

På dessa sidor hittar du som anställd på ABE-skolan direktlänkar till skolans formulär för beställning av IT-produkter och licenser samt kontaktuppgifter för olika IT-frågor.

ABE-skolan har en skolspecifik överenskommelse med IT-avdelningen gällande följande:

  1. Lokal IT-Support
  2. Inköp och logistik av IT-relaterad utrustning (inklusive leverens och installation på plats)
  3. Licensadministration
  4. AV-stöd 

Överenskommelsen syftar till att säkerställa ett adekvat lokalt IT-stöd vid ABE-skolan för hantering av den lokala IT-miljön.

Utöver detta har institutionen för arkitektur överenskommelse med IT-avdelningen gällande Plottermiljön.

IT-samordnare

ABE-skolans IT-samordnare är Milan Orac. Han är ansvarig för att fånga upp, formulera och samordna skolans IT-behov och är också vår ”liaison officer” mot IT-avdelningen - det vill säga ser till att skolans IT-projekt blir tilldelade rätt kompetens.

Kontakt

Milan Orac
Milan Orac it-supporttekniker orac@kth.se 087906751 Profil