Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Äldre datorer/mobiler

Personal önskar ibland köpa persondatorer eller mobiltelefoner som inte längre används. Följande gäller:

ABE-skolan följer GVS:s anvisning om att inte sälja vidare vare sig datorer eller mobiltelefoner till anställda. Denna anvisning stödjer sig på de riktlinjer som finns angivna i KTH:s ekonomihandbok .

Om försäljning ska ske till anställda måste:

  • ALL personal få samma möjlighet
  • utrustningen säljas till marknadsvärdet vilket är svårt att ta fram just för äldre datorer och mobiler
  • i de fall utrustningen säljs till underpris köparen bli taxerad från första kronan
  • moms debiteras
  • datorerna rensas helt på all programvara som tillhör KTH