Till innehåll på sidan

Befordran för biträdande lektorer samt lektorer

Här finns information gällande KTH:s ansökningsperioder för befordran från biträdande lektor till lektor samt från lektor till professor.

Befordran från biträdande lektor till lektor

Ansökan till befordran från biträdande lektor till lektor kan göras vid tre tillfällen per år

  • 1-31 januari
  • 1-30 april
  • 1-30 september

Observera att ansökan från biträdande lektorer ska lämnas in i så god tid att KTH hinner pröva ansökan och besluta i ärendet innan anställningstidens utgång. Räkna med en handläggningstid på minst sju månader.

Befordran från lektor till professor

Ansökan till befordran från lektor till professor kan göras vid ett tillfälle per år:

  • 1-31 januari

Vid befordran från lektor till professor ska först en dialog föras med närmaste chef och prefekt senast under september månad 2023.

Om det efter dialog skulle vara aktuellt att ansöka om befordran kommer information att ges kring fortsatt process. Ansökningsperioden då ansökan ska lämnas in sker under januari 2024.