Till innehåll på sidan

Bisysslor

Bisysslor ska redovisas om du som universitetslärare arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av ditt ordinarie arbete.
Eventuella bisysslor anmäls löpande under året till HR-gruppen på ABE-skolan.

Så här hanteras bisysslor på ABE-skolan: 


Anmäl bisyssla till skolkansliets kontaktperson för bisysslor, Charlotta Winge på särskild blankett. Institutionens prefekt gör en bedömning och signerar blanketten. Blanketten skickas eller lämnas sedan åter till skolkansliet.