Till innehåll på sidan

Delegationsordning för avtal

Översiktstabell över de vanligaste avtalstyperna och vem som signerar vad.

Avtalstyp Signeras av
Forskningsfinansieringsavtal från följande finansiärer:
Energimyndigheten, Formas, Forte, VINNOVA och VR.
Belopp under 1 MSEK: prefekt
Belopp över 1 MSEK: skolchef
Forskningsbidrag från andra nationella forskningsfinansiärer. Skolchef
Forskningsbidrag internationella forskningsfinansiärer. RSO/vicerektor forskning
Forskningssamverkans‐/samarbetsavtal (ej EU‐finansierad, ej
utomeuropeisk myndighet) med lärosätespart/er eller myndigheter.
Belopp under 5 MSEK: skolchef
Belopp över 5 MSEK: RSO
Avtal om EU‐ finansierad forskningssamverkan alternativt samverkan med industripart eller utomeuropeisk myndighet. RSO/vicerektor forskning
Avtal om uppdragsforskning med nationell eller inomeuropeisk
uppdragsgivare.
Belopp under 300 000 SEK: prefekt
Belopp under 3 MSEK: skolchef
Belopp över 3 MSEK: RSO
Materialöverföringsavtal ‐ Material Transfer Agreements (MTA). Skolchef
Underteckna ansökan/stödjebrev om forskningsbidrag för nationella
forskningsfinansiärer.
Under 1 MSEK: prefekt
Över 1 MSEK: skolchef
Underteckna ansökan/stödjebrev om forskningsbidrag för
internationella forskningsfinansiärer.
RSO
Sekretessavtal ‐ Non Disclosure Agreements (NDA) gällande de
forskningsprojektavtal som skolchef får signera.
Skolchef
Övriga sekretessavtal. RSO/vicerektor forskning
Avsiktsförklaringar ‐ Memorandums of Understanding/Letters of
Intent gällande de avtal skolchef får signera.
Under 1 MSEK: prefekt
Över 1 MSEK: skolchef
Övriga avsiktsförklaringar (MoU, LoI) RSO
Avtal som berör fler skolor på KTH än ABE-skolan. RSO
Avtal om uppdragsutbildning. Skolchef
Avtal vid anställning som adjungerad professor. Skolchef
Avtal vid anknytning som affilierad fakultet. Skolchef
Avtal om industridoktorand/industrilicentiat. Skolchef
Beslut + avtal om sponsormedel. Under 50 000 SEK: skolchef
Över 50 000 SEK: RSO/vicerektor forskning
Överenskommelse om professor emeritus. Skolchef