Till innehåll på sidan

Hålltider lön

Här visas datum och hålltider för inlämning av material och HR-systemens stängningstider vid utbetalningar

2024

Hålltider

Januari Löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
16 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
17 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
18 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
Februari Löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
15 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
16 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
19 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
26 Löneutbetalningsdag
Mars Löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
14 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
14 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
15 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
18 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
April Löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
16 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
17 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
18 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
Maj Löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
15 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
16 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
17 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
24 Löneutbetalningsdag
Juni Löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
13 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
13 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
14 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
17 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
Juli Löneutbetalning
2 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
4 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
4 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
5 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
8 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
Augusti Löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
15 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
16 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
19 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
26 Löneutbetalningsdag
September Löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
16 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
17 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
18 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
*** Hålltiderna för oktober till och med december påverkas av pågående systembyte. Exakta datum kommer att meddelas när vi har mer information.
Innehållsansvarig:ankie@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-04-12