Till innehåll på sidan

Hålltider lön

Här visas datum och hålltider för inlämning av material och HR-systemens stängningstider vid utbetalningar

2022

Hålltider

Januari Extrautbetalning
4 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
5 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
10 HR-plus öppnar för registrering igen efter lunch
12 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
Januari Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
17 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
18 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
19 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
Februari Extrautbetalning
7 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
8 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
9 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
11 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
Februari Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
15 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
16 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
17 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
Mars Extrautbetalning
7 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
8 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
9 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
11 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
Mars Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
16 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
17 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
18 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
April Extrautbetalning
6 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
7 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
8 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
12 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
April Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
14 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
13 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
19 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
20 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
Maj Extrautbetalning
6 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
9 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
10 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
12 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
Maj Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
16 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
17 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
18 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
Juni Extrautbetalning
3 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
7 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
8 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
10 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
Juni Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
15 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
16 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
17 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
23 Löneutbetalningsdag
Juli Extrautbetalning
5 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
6 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
7 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
11 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
Juli Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
13 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
13 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
14 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
15 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
Augusti Extrautbetalning
5 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
8 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
9 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
11 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
Augusti Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
16 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
17 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
18 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
September Extrautbetalning
6 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
7 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
8 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
12 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
September Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
15 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
16 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
19 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
26 Löneutbetalningsdag
Oktober Extrautbetalning
5 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
6 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
7 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
11 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
Oktober Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
17 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
18 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
19 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
November Extrautbetalning
7 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
8 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
9 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
11 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
November Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
16 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
17 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
18 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
25 Löneutbetalningsdag
December Extrautbetalning
5 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden och utlägg kl 16.30
6 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
7 HR-plus öppnar för registrering igen under förmiddagen
9 Extrautbetalningsdag av timlöner/arvoden, stipendier, skattefria ersättningar, reseräkningar och utlägg
December Ordinarie löneutbetalning
10 Hålltid för HR att skicka in material till lönefunktionen som ska behandlas till löneutbetalning, exempelvis anställningsavtal, beslut, stipendier
15 Hålltid för chefer och medarbetare att registrera samt attestera i egenrapportering och KTH-res till innevarande månaden och för kommande utbetalning
15 HR-plus webb stänger för registrering av timlöner/arvoden, utlägg och konteringsändringar kl 16:30
16 Överläsning av inregistrerat och attesterat i KTH-res kl 08:00
19 HR-plus öppnar för registrering igen under eftermiddagen
23 Löneutbetalningsdag
Innehållsansvarig:ankie@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-17