Egenrapportering och HR-plus

KTH:s HR-system består av två delar: En egenrapportering där du som anställd rapporterar in ärenden som rör dig själv för attestering av chef, och HR-plus där behöriga kan se och rapportera in info om andra anställda.

Egenrapportering

I KTH:s egenrapportering anmäler du löpande sjukfrånvaro, föräldraledighet, semester och annan ledighet. Efter granskning och attestering förs ärendena över till HR-plus som är KTH:s lönesystem. Utlägg registrerar du inte i Egenrapporteringen utan i KTH res .

Det är särskilt viktigt att all frånvaro som påverkar lönen så som ex. tjänstledighet registreras och attesteras i god tid innan ledigheten påbörjas för att undvika att du får en ev. löneskuld.

För att säkerställa korrekta löneutbetalningar till anställda så är huvudregeln att allt som gäller den innevarande månaden ska attesteras löpande av chef i egenrapporteringen och KTH-res, dock senast den 15:e.

HR-plus

HR-plus är KTH:s HR och lönesystem. Här kan behöriga se information om anställda, registrera arvoden, ändra kontering med mera. Behörighet beställs via din HR-ansvarig.

Aktuellt lönekörningsschema med stopptider i HR-plus för att rapportera in arvoden mm till kommande utbetalning finns under manualer HR-systemen

Har du frågor om systemen?

För frågor gällande egenrapportering av dina egna ärenden, mejla: egenrapportering@kth.se .

För frågor gällande HR-plus, registrering av andras ärenden, mejla: hrkth@kth.se .