Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

BOKSLÄPP - ”Situationsbaserad brottsprevention”

Fredagen den 14:e oktober kl. 12.30-13.30 lanseras boken ”Situationsbaserad brottsprevention” författad av Charlotta Thodelius och Vania Ceccato.

Tid: Fr 2022-10-14 kl 12.30 - 13.30

Plats: W37, Teknikringen 78A

Kontakt:

Marianna Patelida patelida@kth.se

Exportera till kalender

SAVE THE DATE

”Situationsbaserad brottsprevention” introducerar ett tvärvetenskapligt perspektiv på situationens betydelse för brott, rädsla för brott och otrygghet. Bland mycket annat tar boken upp följande teman:

Förebyggande strategier för att minska otrygghet och brottsutsatthet.
Analyser av platsen, dess användare och användning.
Förebyggande arbete i relation till jämställdhet, intersektionalitet och social hållbarhet.

Boken är lämplig för högskoleutbildningar inom flera områden, från kriminologi, sociologi till stadsplanering, urban geografi, såväl som på polisprogrammet. Den kan även med fördel användas av företag och förvaltningar som berörs av kriminalitetens mångskiftande verkningar.

Boklanseringen arrangeras av nätverket Säkraplatser, Kungliga tekniska högskolan och sker på W37, Teknikringen 78A, följt av fika på W37. Webbinariet kommer även att streamas. Under webbinariet kommer boken att presenteras och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till författarna av boken. Mer information och länkar till webbinariet kommer i början av oktober, men boka gärna in tillfället i kalendrarna redan nu.

Varmt välkomna!

Live streaming link  

Om författarna:
Charlotta Thodelius är universitetslektor i kriminologi på Akademin för polisiärt arbete, Högskolan i Borås. Hennes forskning har bland annat fokus på relationen mellan individ och miljö, främst platsens och situationens betydelse vid skolvåld, skadehändelser och suicid.

Vania Ceccato är professor vid Arkitektur och samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon studerar förhållandet mellan den byggda och sociala miljön och människors säkerhet och trygghet i både urbana och rurala miljöer. Vania är även samordnare för Säkraplatser-nätverket som har som syfte att sprida kunskap inom situationsbaserad brottsprevention bland praktiker i Sverige.

Säkra platser