Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Docentföreläsning: "Ägares, förvaltares, bostadsköpares och boendes påverkan på den byggda miljön"

Välkommen till Agnieszka Zalejska Jonssons docentföreläsning i fastigheter och byggande.

Klimatet förändras och extrema händelser inträffar med större frekvens. Urbaniseringen, den bebyggda miljö och den ökande konsumtionen har stor verkan på klimatet. Flera strategier och åtgärder på internationell och nationell nivån har införts för att främja energieffektivisering inom den byggda miljön och för att minska klimatpåverkan.

Tid: Ti 2022-12-20 kl 15.00

Plats: Sahara, Teknikringen 10 B, entréplan

Språk: Svenska

Medverkande: Agnieszka Zalejska Jonsson

Exportera till kalender

Huvudargumentet vid implementering av olika effektiviserande och besparande åtgärder (till exempel energieffektiviseringsåtgärder) har varit ett antagande om en rationell kund på bostadsmarknaden. Tanken är då att om bostadsköpare och boende förses med information om byggnadens energiprestanda stimuleras förändringar i deras konsumtionsbeteende, vilket förväntas leda till en marknadsomvandling.

I denna docentpresentation diskuteras individens möjligheter och begränsningar att påverka bostadsmarknaden. Hur påverkas bostadsköpare och hyresgäster av den byggda miljön? Vilken betydelse har byggnaders energiprestanda för husköpare och för boende? Vilken roll har förvaltare för hyresgästernas beteende? Ger nya smarta teknologier möjligheter till förbättringar av byggnaders prestanda och effektivisering av processer och kanske också utmanar fastighetsbolagens organisation och affärsmodeller?

Docentpresentationen är öppen för allmänheten. Ingen anmälan krävs. Observera att docentpresentationen hålls på svenska (presentation only in Swedish).