Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grundläggande praktisk projektledning

Personalutbildning i projektledning

Målet med utbildningen är att ge kunskap i projektledning från idé till avslut utifrån en projektledares ansvarsområde. Resursförsörjning, tidsplanering och riskbedömning liksom tips på stöd och verktyg som är bra att känna till innan projektstart. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren praktiskt kunna leda projekt strukturerat och metodiskt från start till avslut.

OBS! Utbildningen tar inte upp projektledning av forskningsprojekt.

Tid: Ti 2022-10-18 kl 09.00 - 16.00

Plats: KTH campus Valhallavägen (sal meddelas i platsbekräftelsen)

Språk: svenska

Exportera till kalender

Omfattning

Tre heldagar den 18 och 19 oktober samt 15 november kl 9-16.00
 

Anmälan till kurs

KURSANMÄLAN: Grundläggande praktisk projektledning

Anmälnings- och bokningsvillkor

Sista anmälningsdag är den 7 oktober. Kursavgift ca 8-9.000 kr/person vid ca 15 deltagare. Avgiften justeras efter antalet kursdeltagare (självkostnadspris).

Kursmaterial samt lunch och fika ingår. Avgiften debiteras kursdeltagarens skola/avdelning så tala alltid med din chef först om du önskar gå en utbildning.

Anmälan är bindande d.v.s. kursavgiften debiteras oavsett närvaro eller ej. Platsen går att överlåtas till annan medarbetare vid förhinder innan kursstart. Eventuell överlåtelse ska meddelas kurssamordnaren (personalutveckling@kth.se) skriftligen.

Fullständig närvaro krävs på alla kursdagarna för kursintyg.

Kursinnehåll

  • Projektplan med riskanalys och kommunikationsplan
  • Planering och organisering
  • Kartläggning av resurser, ramar och förutsättningar
  •  Roller och ansvarsområden
  • Att leda andra och kommunicera i ett projekt
  •  Viktigt att tänka på under projektets gång
  • Projektverktyg, mallar och andra tips
  • Överlämning och avslut av projekt.

Målgrupp och kursupplägg

Utbildningen vänder sig till nya eller blivande projektledare som inte tidigare har gått en grundkurs i projektledning. Deltagare från andra universitet och högskolor kan förekomma i syfte att utbyta erfarenheter och utöka kontaktnät.

I utbildningen varvas föreläsning med case och gruppuppgift mellan träffarna.

Lärandemål

Efter utbildningen ska kursdeltagaren

-ha kunskap i att initiera, planera, genomföra och följa upp projekt

-ha fått en grundläggande förståelse för organisering och roller i projektarbete

-ha fått kunskap i projektledarens verktygslåda för planering av projekt

-kunna praktiskt planera, genomföra och följa upp projekt i organisationen

Antal deltagare

Max 20 deltagare

Urval

Vid fler sökande än platser kan ett urval ske för en jämnare fördelning över skolor, avdelningar och kön.

Utbildare

Tommy har arbetat med projekt i olika former sedan början av 1990-talet och genomför konsultinsatser och kurser inom både agil projektledning samt projektledning. Konsultinsatserna består av grundkurser inom agil projektledning, introduktionskurser, avancerade projektledningskurser samt verksamhetsanpassade projektledningskurser. Under de senaste åren har Tommy arbetat med Lean, Scrum, agila projekt, SAFe®, agil projektledning samt agila IT-stöd som Microsoft Azure DevOps. Han är välbekant med universitetsvärlden och har 30 års undervisningserfarenhet från Linköpings Universitet.

Kontakt vid frågor

Karriär- och kompetensutveckling, mejl personalutveckling@kth.se