Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Högskolan i statsförvaltningen och tjänstemannarollen

Utbildningen anordnas av och genomförs på Södertörns högskola

Utbildning i statstjänstemannarollen, vad det innebär samt hur statliga universitet och högskolor styrs.

Tid: Ti 2022-09-27 kl 10.00 - 16.00

Exportera till kalender

Målgrupp

Anställda vid lärosäten i Stockholmsregionen.

Syfte

Kursen syftar till att ge en övergripande kunskap om den svenska förvaltningen, med fokus på statsförvaltningen. Kursen ska vidare öka kunskapen och förståelsen för universitetens och högskolornas plats i förvaltningssystemet och hur styrningen går till inom staten.
Ett annat syfte är att ge kunskap om vad som utmärker en offentlig tjänsteman och öka förståelsen för vad det innebär att vara anställd i en offentlig organisation.

Innehåll

- Det svenska förvaltningssystemet
- Hur styrs den statliga verksamheten?
- Att vara offentlig tjänsteman

Kursledare

Therese Reitan m.fl från Förvaltningsakademin, Södertörns högskola

Kostnad

1.500:-/person

Anmälnings- och bokningsvillkor


Sista anmälningsdag: Onsdagen den 31 augusti

Anmäl dig genom att maila Södertörn kompetensutveckling

Uppge följande i samband med kursanmälan:

  • Namn
  • Titel
  • Lärosäte
  • Fakturaadr
  • Fakturareferens
  • Samt godkännande från din chef.