Övergripande presentationsmaterial

Här hittar du presentationsmaterial som beskriver KTH:s verksamhet. Film, broschyr, mapp, organisationsbeskrivning, campuskartor. Det finns dessutom ett antal KTH-rollups samt en större KTH-vägg.

Film "Research and education for a brighter tomorrow"

Filmen visades första gången i november 2016. Genom korta klipp från forsknings- och utbildningsverksamheten samt campus ger den en inblick i KTH. Primärt bygger filmen på bilder med vissa korta texter samt musk. Texten i filmen är på engelska. Filmen går att visa från KTH:s YouTube-kanal.

Förslag på användningstillfällen: Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser, resor, representation.

Användningsrättigheter: Filmen får användas i KTH:s kanaler. För ytterligare frågor kring rättigheter gällande filmen och musiken kontakta Helena Trulsson , produktionsledare, Avdelningen för Kommunikation och Internationella Relationer.

Broschyr "Research and education for a brighter tomorrow"

Broschyren ger en övergripande beskrivning av KTH, utifrån områdena utbildning, forskning och samverkan. Den ger också en beskrivning av omgivningen som KTH befinner sig i. Utöver beskrivande texter är ett antal exempel från KTH:s verksamhet inkluderade i broschyren. Broschyren finns på engelska.(producerades i september 2015)

Förslag på användningstillfällen: Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser, resor.

Mapp "Research and education for a brighter tomorrow"

Mappen ger en kort introduktion till KTH utifrån områdena utbildning, forskning och samverkan. Mappen finns på engelska (producerades i september 2015).

Förslag på användningstillfällen: Olika typer av besök, olika typer av evenemang som seminarier eller konferenser, resor.

Organisationsbeskrivning "Detta är KTH"

Uppdaterad beskrivning av KTH. Den ger en beskrivning av organisationen och verksamheten som bedrivs. Beskrivande text finns på svenska och engelska (producerad årsskiftet 2015/2016).

Förslag på användningstillfällen: Olika tillfällen när beskrivningar av KTH efterfrågas och olika produkter som behöver kortare förklaring av KTH.

Campuskartor

Kartor över KTH:s campus produceras och uppdateras regelbundet. Här finns kartor över de platser där KTH har campus .

Presentation i powerpoint

Presentationen innehåller information om forskning, utbildning och samverkan på KTH. Den kan användas som helhet eller genom att välja bilder som är relevanta för det aktuella tillfället. Observera att bild två innehåller en länk till en film om KTH. För att visa den behövs internetanslutning. Senaste uppdatering av presentationen gjordes i mars 2018.

Förslag på användningstillfälle: Olika typer av besök, evenemang som seminarier eller konferenser, vid resor.

KTH-rollups och KTH-vägg

Roll-ups och vägg producerades hösten 2015. De innehåller KTH:s logga, det engelska namnet samt det övergripande, flerfärgade elementet. KTH-väggen är 2,5 meter bred och KTH-rollupsen har normal storlek.

Förslag på användningsområden: Olika typer av evenemang som event, seminarier och konferenser. Vid fotograferingar eller filminspelningar där KTH-loggan bör synas.

En mindre upplaga av broschyr och mapp finns i lager på KTH. För att beställa exemplar, boka in användning av roll-ups eller KTH-vägg eller för mer information om övergripande KTH-material kontakta Tove Guldbrand , produktionsledare, Kommunikationsavdelningen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Gunilla Iverfelt
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-09-28