Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Språkkommittén

KTH:s språkkommitté bevakar språkfrågor i vid mening på KTH. Kommittén har i uppgift att implementera KTH:s språkpolicy i verksamheten, och ser också som sin uppgift att ge råd och tips i språkliga frågor av generell art.

Bevaka vad som händer i språkkommittén via språkkommitténs gruppwebb .

Riktlinje för användning av språk vid KTH ("språkpolicy")

Riktlinje för användning av språk vid KTH

Språklagen

Här finner du språklagen i dess helhet:

Här finns Språkrådets kommentarer till lagen: