Till innehåll på sidan

Pågående upphandlingar

KTH annonserar upphandlingarna i Opic Vismas system TendSign: TendSigns databas
 

Upphandlingar över tröskelvärdet återfinns även i Europeiska Gemenskapernas elektroniska databas (TED)