Application of Non-contact Resonance Testing for Low temperature behavior of asphalt concrete

Tid: Ti 2019-01-22 kl 10.00

Plats: U61, Brinellvägen 28, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap, inriktning Byggnadsmaterial

Respondent: Abiy Bekele

Opponent: Docent Safwat Said, VTI, Linköping

Handledare: Nils Rydén

2019-01-22T10:00 2019-01-22T10:00 Application of Non-contact Resonance Testing for Low temperature behavior of asphalt concrete (Byggvetenskap, inriktning Byggnadsmaterial) Application of Non-contact Resonance Testing for Low temperature behavior of asphalt concrete (Byggvetenskap, inriktning Byggnadsmaterial)
Till sidans topp