Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bio-based preparation of nanocellulose and functionalization using polyelectrolytes

Tid: Fr 2019-08-30 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Jonatan Henschen , Fiber- och polymervetenskap

Opponent: Assoc. Prof. Emily Cranston, University British Columbia, Canada

Handledare: Prof. Monica Ek, KTH

Exportera till kalender