Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bio-based recovery of organic carbon from municipal waste streams

Process optimization and microbial community dynamics

Tid: On 2022-04-06 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/meeting/register/u5wpf-ytqTMjGdYb0Prnn8cP_QXwRxdWtjg0

Språk: Engelska

Ämnesområde: Kemiteknik

Respondent: Isaac Owusu-Agyeman , Kemiteknik

Opponent: Professor Piet Lens, IHE Delft

Handledare: Universitetslektor Zeynep Cetecioglu, Industriell bioteknologi; Professor Elzbieta Plaza, Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Exportera till kalender

QC 2022-03-09

Abstract

Resursåtervinning från avfall bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunalt organiskt avfall har en enorm potential för resursåtervinning på grund av det inneboende organiska innehållet som gör det möjligt att få fram biobaserade kemikalier och bioenergi. Med tanke på detta låg fokus för den aktuella studien på biobaserad återvinning av kol från kommunalt organiskt avfall genom att utforska processoptimering och dynamik hos mikrobiella samhällen hos befintliga och nya teknologier för återvinning av biobaserade produkter. Studien omfattade två delar: 1) biogasproduktion genom direkt anaerob granulatbaserad rening av kommunalt avloppsvatten; och 2) produktion av nya plattformskemikalier i form av flyktiga fettsyror (VFA) från avloppsslam och annat kommunalt organiskt avfall genom samfermentering av blandad mikrobiom. Detta Ph.D. projekt visade på ett avfall till värde synsätt på att förvandla avloppsreningsverk till bioraffinaderier för att återvinna värdefulla kolresurser genom både direkt anaerob behandling av kommunalt avloppsvatten och samjäsning med kommunalt organiskt avfall. Tillämpningen av VFA för andra processer skulle kunna leda till en biobaserad produktionsplattform som ett alternativ till fossilbaserade processer.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-309664