Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Data-driven Production Logistics

A value-oriented transition approach

Tid: On 2023-12-13 kl 10.00

Plats: C1 , Kvarbergagatan 12, Södertälje

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/69895972941

Språk: Engelska

Ämnesområde: Industriell produktion

Respondent: Masoud Zafarzadeh , Produktionsutveckling

Opponent: Professor Martin Rudberg, Linköping University

Handledare: Professor Magnus Wiktorsson, Skolan för industriell teknik och management (ITM); Universitets lektor Jannicke Baalsrud Hauge, Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Exportera till kalender

Abstract

Dagens tillverkande miljöer präglas av komplexa informationsflöden med kontinuerlig utveckling och lansering av produkter och tjänster.  Produktionslogistik (PL), som ett viktigt element i tillverkningssystem, påverkas starkt av denna komplexa och dynamiska miljö. Tidigare forskning har betonat behovet av ett sömlöst flöde av data från början till slut för att hantera denna dynamik inom digitaliseringsprojekt. Forskningen har dock också visat att dessa projekt, inom ramen för Industri 4.0, riskerar att bli teknikorienterade och sakna ett värdeorienterat perspektiv, i detta fall vid övergången till en datadriven produktionslogistik. I dessa sammanhang måste värdeskapandet ses som inte enbart tekniskt utan också sociotekniskt, vilket framhäver samspelet mellan teknik och sociala faktorer i formandet av industriella resultat. Denna avhandling fokuserar den kritiska aspekten av värde och utgår från att det är avgörande för företag att anta ramverk som knyter data till värde och tar ett värdeorienterat perspektiv, vilket är särskilt viktigt i utvecklingen mot datadriven produktionslogistik (PL). Det finns dock tre områden som kräver ytterligare forskning. För det första är det viktigt att förstå egenskaperna hos ett datadrivet PL-system. För det andra finns det en brist på verktyg eller systematiska metoder för att bedöma informationsflöden inom produktionslogistik i syfte att kartlägga värde och identifiera slöserier orsakade av ineffektiv datahantering. För det tredje är det nödvändigt att förstå hur man anpassar datadrivna lösningar till den sociotekniska miljön och användarcentrerade överväganden. Denna avhandling börjar med att identifiera krav på PL-system genom en systematisk litteraturöversikt, fallstudier och experiment, vilket etablerar en systematisk grund för värdeskapande i övergången till datadriven PL. Den beskriver också en metod för att upptäcka slöserier på verkstadsgolvet som orsakas av ineffektiviteter i informationsflödet. Slutligen presenterar avhandlingen ett ramverk för en värdeorienterad övergång till datadriven produktionslogistik. Det största bidraget till litteraturen är det föreslagna ramverket för värdeorienterad övergång till datadriven produktionslogistik. Detta ramverk innehåller flera resultat av avhandlingen. Resultaten sammanfattas även i praktiska verktyg för att identifiera slöserier, utveckling av digitala tjänster och ett omfattande ramverk för en värdeorienterad övergång mot datadriven produktionslogistik, vilket framförallt riktar sig mot en användning av industrins praktiker.

Nyckelord Intern logistik, Smart, Värde, Tillverkning, Teknologi

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-339865