Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tidig medborgardialog i svensk detaljplanering

Kan den motiveras?

Tid: To 2024-05-23 kl 09.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67323813427

Språk: Svenska

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Anna Hrdlicka , Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

Opponent: Associate Professor Michael Tophøj Sørensen, Aalborg University, Denmark

Handledare: Professor Peter Ekbäck, Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi; Professor Annina H. Persson, Lantmäteri – fastighetsvetenskap och geodesi

Exportera till kalender

QC 20240426

Abstract

En av de mer betydande och långvariga, diskussionerna inom samhällsplanering rör medborgerlig medverkan i fysisk planering. Men, trots att frågan diskuterats sedan 1960-talet är frågan hur genomslaget för dessa idéer varit. Fungerar det som lagstiftaren en gång avsåg här i Sverige? Leder medborgardialog till inflytande i fysisk planering?

Avhandlingen undersöker om, varför, hur och när svenska kommuner arbetar med tidig dialog. Genom intervjuer med beslutsfattare och tjänstepersoner i 79 svenska kommuner samt insamling av dokument från de utvalda kommunerna söks svar på frågorna.

Den teoretiska delen av fokuserar på utveckling av den svenska lagstiftningen på planeringsområdet med avseende på medborgerlig medverkan. Detta speglas med hjälp av betänkanden och förarbeten. Särskilt fokus läggs på perioden runt 1960- 70-talen. Teoribygget belyser vidare utvecklingen av medborgardialog i litteraturen och praktiken. Exempel på strukturerat arbete med komplexa frågor hämtas från andra sektorer.

Resultaten pekar på att samrådet enligt 5 kap. PBL inte fungerat som avsett. Svenska kommuner har svårt att applicera tidig dialog, som sker utanför PBL:s ram, på de planer som upprättas. Kommunerna saknar fungerande processer för att genomföra medborgardialog och implementera resultaten och den politiska styrningen är otydlig. Flera kommuner väljer informella planinstrument utanför PBL.

Slutsatsen är att medborgardialog bör genomföras i samband med planprogram och med en mer strikt struktur med inspiration från andra sektorer. Kommuner bör avstå från informella planinstrument. Vidare forskning bör inrikats på frågor om struktur och effektiv process.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-345837