Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Essays on Empirical applications of Real Estate Economics and Finance

Tid: Fr 2022-04-22 kl 09.00

Plats: U1, Brinellvägen 26, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/64866810632

Språk: Engelska

Ämnesområde: Fastigheter och byggande

Respondent: Mo Zheng , Fastigheter och byggande, KTH-Royal Institute of Technology

Opponent: Docent Shahiduzzaman Quoreshi, Blekinge Tekniska Högskola

Handledare: Docent Han-Suck Song, Fastighetsekonomi och finans; Professor Mats Wilhelmsson, Fastighetsekonomi och finans; PhD Fredrik Armerin, Fastighetsekonomi och finans

Exportera till kalender

QC 20220331

Abstract

Denna doktorsavhandling består av fyra uppsatser som tillämpar tvärsnitts- och tidsserieekonometriska metoder inom fastighetsekonomi och finans. De två första uppsatserna tillämpar ekonometrisk modellering med fokus på hedoniska regressionsanalyser för att analysera prisbildning på bostadsmarknader. De två sista uppsatserna tillämpar finansiella ekonometriska modeller för analys av fastighetsaktieindex över börsnoterade aktier och analyser av bostadsprisindex. Den första uppsatsen, "The effects of redlining in Singapore's red-light district", analyserar hur den så kallade ”redlining effekten” på försäljningspriser och hyror på bostäder i Singapore. Redlining effekten kan innebära att vissa bostadsområden särbehandlas negativt av företag som tillhandahåller vissa typer av tjänster till hushåll som till exempel finansiella tjänster. Den andra uppsatsen, ”Buyer’s willingness to pay for dwellings with different orientations", tillämpar spatiala hedoniska ekonometriska modeller för att uppskatta köparnas vilja att betala för bostäder i Peking vars planlösningar medför att de har olika väderriktningar. Uppsats tre, "Modelling and forecasting volatility of daily listed real estate returns focusing on periods of economic crises", analyserar tidsvarierande volatilitet av det svenska indexet förbörsnoterade svenska fastighetsaktier med fokus på bland annat förekomsten av asymmetriska nyhetseffekter vid olika tidsperioder och perioder av ekonomiska kriser under de senaste fyra decennierna. Den sista uppsatsen, "Estimating VaR for house price indices - one suit doesn't fit all", tillämpar ett olika value-at-risk-modeller för att mäta nedsidesrisken av husprisindex i olika länder.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-310441