Till innehåll på sidan

Workshop: Skapa en datahanteringsplan med DMP online

På denna workshop kommer vi att visa hur du kan använda tjänsten DMP online för att skapa din datahanteringsplan (DHP).

Tid: Ti 2023-12-12 kl 13.00 - 14.30

Plats: Zoom - no registration

Språk: Engelska

Medverkande: Mattias Vesterlund, Peter Kjellberg och Fredrik Karlsson

DMP online är en tjänst för att skapa datahanteringsplaner (DHP, eller DMP på engelska). Att planera din datahantering är ett viktigt steg i början av ditt forskningsprojekt och många finansiärer, inklusive VR och Formas, har krav på att en datahanteringsplan ska tas fram för ditt projekt. 

Ingen registrering nödvändig / drop-in. 

Mer information om forskningsdata