Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Exploring fatty acid derivatives from renewable resources as raw materials for coating applications

Tid: On 2019-05-29 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber och polymervetenskap

Respondent: Samer Nameer , Fiber och Polymerteknologi

Opponent: Prof. Dean Webster, North Dakota State University, USA

Handledare: Prof. Mats Johansson , KTH

Exportera till kalender