Till innehåll på sidan

From Polysaccharides to Functional Materials for Trace Pharmaceutical Adsorption

Tid: To 2019-05-23 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Zhaoxuan Feng , Fiber och Polymerteknologi

Opponent: Prof. Orlando Rojas Gaona, Aalto University, Finland

Handledare: Prof. Minna Hakkarainen, KTH

Exportera till kalender