Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

GO LO GO HI

Tracing the Development of Masculine Domesticities from the Garage to the Penthouse — A Multi-Modal Exploration in Architecture, Urban Environments, Film, and the Arts

Tid: Ti 2023-12-19 kl 14.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/63752673176

Språk: Engelska

Ämnesområde: Stadsbyggnad

Respondent: Janek Oźmin , Arkitektur

Opponent: Professor Valéry Didelon, Ecole natlonale superleure d'architecture de Normandle, Darnetal, France

Handledare: Docent Catharina Gabrielsson, Stadsbyggnad; Docent Victor Edman,

Exportera till kalender

QC 20231127

Abstract

GO LO GO HI är en genomgripande undersökning av garaget och takvåningen, som genom den praxisbaserade metoden Sites of Enquiry belyser deras rumsliga roller i att forma och reflektera maskulina hemligheter. Genom denna multimodala analys har forskningsarbetet fördjupat sig i dessa platsers historiska, kulturella och sociala sammanhang, och visat upp de intrikata kopplingarna mellan arkitektur, teknologi och hemlighet, i relation till olika faser av kapitalismen. Avhandlingen avslöjar hur dessa rum, även där de skiljer sig åt, delar gemensamma strukturer gällande maktdynamik i hemmet, omvandlingar av hushållet och representationer av maskulinitet. Dessutom betonar den vikten av att ifrågasätta effekterna av dessa faktorer, både på individnivå och i en vidare sociokulturell kontext.

Avhandlingen bidrar till diskursen om arkitektur, urban teori, medievetenskap och mans- och maskulinitetsstudier genom att erbjuda nya insikter och perspektiv. Detta uppmuntrar till en nyanserad undersökning av arkitektur som en dynamisk aktör som interagerar med och påverkas av dess invånare. En analys av olika media och praktikbaserade interventioner syftar till att belysa rummets performativa karaktär, att engagera sig i dess ämnen och att väcka en arkitektonisk diskurs. Fallstudier inkluderar emblematisk arkitektur, som Le Corbusiers Villa Savoye och Ernő Goldfinger Balfron Tower, tillsammans med undersökningar av vardagsgarage i norra Sverige samt samtida fastighetsprojekt som Norra Tornen i Stockholm (Oscar Properties). Filmanalys inkluderar klassiska filmer som Ferris Bueller's Day Off, American Beauty, American Psycho och tv-serier som Homeland, och presenteras i relation till ett urval av praktikbaserade verk, installationer och etnografiska interventioner.

Därtill begrundar detta forskningsprojekt hemlighetens flytande och ständigt föränderliga natur, den avser att utmana traditionella berättelser och uppmuntrar en djupare förståelse för hur arkitektur formar och formas av hemmets vrå. En undersökning som förutsätter ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, som överbryggar klyftan mellan genusvetenskap, arkitektur och medieanalys, och därmed öppnar möjligheter för framtida forskning och samarbeten.

GO LO GO HI ger ett tankeväckande perspektiv på samspelet mellan arkitektur, maskulinitet och hem-lighet. Det understryker behovet av fortsatt utforskning av dessa ämnen för att säkerställa att våra byggda miljöer och samhälleliga normer utvecklas på sätt som är mer inkluderande och återspeglar komplexiteten i det rådande samhället.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-339923