Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Human-Centric Operations of Smarter Higher Educational Buildings

Tid: Må 2024-05-20 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/63759897032

Språk: Engelska

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Katarina Bäcklund , Tillämpad termodynamik och kylteknik, Akademiska Hus, Energiteknik

Opponent: Professor Michael Monsberger, TU Graz

Handledare: Professor Per Lundqvist, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Department of Energy Technology, KTH Royal Institute of Technology, Brinellvägen 68, 11428 Stockholm, Sweden; Dr. Marco Molinari, Skolan för industriell teknik och management (ITM), Department of Energy Technology, KTH Royal Institute of Technology, Brinellvägen 68, 11428 Stockholm, Sweden

Exportera till kalender

Abstract

Denna avhandling baseras på fyra artiklar som fokuserar på användare, smartare högskola och universitetsbyggnader, smarta byggnadssystem samt kommersiella fastighetsorganisationer under digital transformation. Avhandlingen utgår från ett system med dessa fyra identifierade forskningsområden. Syftet är att visa att de är sammankopplade och att de behöver likvärdig fokus för att kunna dra slutsatser om hur digital transformation inom den kommersiella fastighetsindustrin kan leda till en klimatneutral byggd miljö, samtidigt som ett gott inomhusklimat säkerställs.

Resultaten visar att smarta byggnadssystem liknar en paradox där användare behandlas som passiva objekt och där interaktioner är medvetet reducerade. Trots detta så kan vissa interaktioner vara fördelaktiga eftersom användare betraktade som aktiva objekt kan bidra till en mer hållbar drift. I tillägg till detta kan det sammanfattas att smarta byggnader är ännu ej tillräckligt smarta. Och även att all data är inte smart data. Analyserandet av smarta byggnadssystem resulterade i en identifiering av vad som karakteriserar en sådan smart byggnad. Den avslutande delen av studien analyserade organisatoriska utmaningar med digital transformation där förslag till möjliga lösningar till att förbättra innovationsprocesser var presenterade. Dessa resultat gav inspiration till en modell för digital transformation med människan-i-centrum.

Nyckelord

Högskola och universitetsbyggnader, digital transformation, smarta byggnadssystem, energianvändning, människan i centrum, användare, fastighetsorganisation, fastighetsdrift, operational excellence, klimatneutrala byggnader.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-344414