Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Impact of erosion and deposition processes on wall materials in tokamaks

Tid: To 2022-04-07 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: for online defense

Språk: Engelska

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Sunwoo Moon , Fusionsplasmafysik

Opponent: Dr. Wolff Max,

Handledare: Marek Rubel, Fusionsplasmafysik; Per Petersson, Fusionsplasmafysik

Exportera till kalender

QC 20220314

Abstract

Att förstå förflyttning av material och ha kontroll över hur bränsle fastnar i väggplattor ärviktigt för säker användning av fusionsreaktorer. Denna avhandling fokuserar på de erosionsoch deponerings processer som är avgörande för skapandet och egenskaperna hos dedeponerade lagren på plasma mötande komponenter och diagnostik samt för skapandet omdamm. Arbetet bygger på material som exponerats i plasma experimenten JET-ILW, KSTAR,EXTRAP-T2R och TOMAS samt i materiallaboratorier där omfattande analyser avplasmautsatta material genomförts med joner, elektroner och optiska metoder. Huvudmålenhar varit att bestämma: (a) plasma påverkan på speglar (b) egenskaper hos metalldamm sombildats i JET med plasmautsatta metallväggar (c) materialtransport till områden utanför direktsynhåll från plasmat (d) flödet av neutrala partiklar i speciella urladdningar för attkonditionera väggarna. All dessa områden är sammankopplade med varandra samt medITERs behov av utveckling av diagnostik, begräsning och detaljerad kunskap om bränsle påväggar och damm i tokamaker med metall väggar. Nyskapandet i forskningen kans ses inomflera områden: Påverkan på speglar för diagnostik av plasma i JET inkluderat speglarmonterade i en hållare som liknar diagnostik kanaler ITER har bestämts. Damms egenskaperhar bestämts (storlek, vikt) och olika objekt har katalogiserats. Effekten och medvetenfellinjering av profilen på väggplattor på bränsleansamling i särskilt avsedda experiment iKSTAR har undersöktes. Ett detektorsystem för neutrala partiklar testades först i EXTRAPT2R och flyttades därefter till TOMAS och partikelflödet under plasma värmda medelektron- och jon-cyklotron system för att genomföra konditionering väggar. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-309720