Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kommunikation och spridning i europeiska forsknings- och innovationsprojekt

I europeiska forsknings- och innovationsprojekt, särskilt Horisont Europa, är det obligatoriskt att sprida och kommunicera resultaten. I ansökningar måste därför anges hur man avser att göra detta och strategier för genomslag i samhället. Ett EU-finansierat projekts genomslag är starkt beroende av god kommunikation och spridning då det ökar effekten och leder till en större användning av resultaten - av medborgare/brukare, näringsliv, partnerorganisationer och forskare. 

Tid: To 2021-11-25 kl 10.00 - 12.00

Plats: Zoom

Språk: English

Medverkande: Anna Raask, KTH Research Support Office

Exportera till kalender

Detta seminarium är inriktat på hur man maximerar ett projekts genomslag genom att gå igenom vad Europakommissionen har för förväntningar när det gäller "Disseminiation and Communicaiton (D&C).

Vidare ges en vägledning hur man kan utforma en effektiv kommunikations- och spridningsstrategi, bland annat genom att skapa tvärvetenskapliga allianser med beslutsfattare och intressenter i Horisont Europa-projekt.

Erfarenheter från tidigare projekt tas upp som exempel och deltagare får länk till en ny canvaskurs för KTH-forskare som vill få stöd med dessa frågor i ansökningar för projekt inom Horizon Europe.

Anmälan per e-post till Anna Raask, araask@kth.se