Till innehåll på sidan

Digital workshop om teknik och idrott

Välkomna till en digital workshop på temat teknik och idrott. Det blir två fullmatade timmar av presentationer, exempel från specialidrottsförbunden och diskussion i grupper. Förhoppningsvis är detta starten på ett fruktbart samarbete mellan idrotten och forskare inom tekniska områden som ofta har stor betydelse för idrotten och prestationsutvecklingen.

Mötet hålls på svenska.

Tid: On 2021-10-27 kl 13.00 - 15.00

Plats: Teams - länk ges efter registration

Kontakt:

Gunnar Karlsson

Exportera till kalender

Program

Inledning (Peter Mattsson, RF och Gunnar Karlsson, KTH)
Forskningspresentationer (40 min)
• Lanie Gutierrez Farewik, KTH SCI
• Mikael Swarén, KTH + HDa
• Jens Fransson, KTH SCI
• Magnus Jansson, KTH EECS

Paus (10 min)

Workshop (50 min)
• Presentation från specialidrottsförbunden av projekt
o Orientering - Håkan Carlsson, förbundskapten. Hur vi revolutionerat vår idrott med hjälp av teknik.
o Golf - Katarina Vangdal, förbundskapten. En ny syn på bollflykt, och orsakerna till, med hjälp av Trackman.
• Diskussion i grupp med samtalsledare och sekreterare
• Kort återrapportering - ingen summering, men en enkel "survey" (5 min):
Fortsatt arbete och avslut (10 min)

Anmälan

Anmälan  sker i Teams hos Riksidrottsförbundet.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-12