Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hur vi styr och påskyndar Europas återhämtning, beredskap och motståndskraft genom europeiska forsknings- och innovationssamarbeten.

Gränsöverskridande forsknings- och innovationssamarbeten kommer att spela en nyckelroll i Europas återhämtning till följd av covid-19-pandemin. Under våren kommer de flesta av de nya programmen inom ramprogrammet Horisont Europa 2021–2027 att släppa sina första utlysningar.

Tid: Ti 2021-06-08 kl 09.30 - 12.00

Plats: Zoom webinar

Kontakt:

Jenny Wanselius jennywan@kth.se

Exportera till kalender

Universitetsalliansen Stockholm trio - Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet samt de lokala och regionala myndigheterna i Region Stockholm har tillsammans ett omfattande samarbete med viktiga aktörer och användare i regionen samt på nationell och europeisk nivå.

Under detta webbinarium kommer vi att diskutera hur vi kan styra och påskynda Europas återhämtning, beredskap och motståndskraft genom europeiska forsknings- och innovationssamarbeten. Företrädare för regionen kommer att presentera forsknings- och innovationssamverkansprojekt som fokuserar på områden som ligger i linje med EU:s prioritering att "påskynda de dubbla gröna och digitala övergångarna och den därmed sammanhängande omvandlingen av vår ekonomi, industri och vårt samhälle" samt Europas återhämtning till följd av covid-19-pandemin.

Programmet är på engelska.

Program

09:30 Welcome by Dan Andrée, Senior Advisor Stockholm Trio and moderator Amanda Crowfoot, Secretary General EUA, European University Association

09:35 Introduction speech by Anna König Jerlmyr, Mayor of Stockholm and Chair of the Stockholm Region Association for European Affairs and Sigbritt Karlsson, President of KTH Royal Institute of Technology and Chair of Stockholm Trio

10:00 Keynote speech by Jean Eric Paquet, Director General DG Research and Innovation, European Commission

10:20 Comments by Ole Petter Ottersen, President of Karolinska Institutet

10:30 Panel presentations and discussion;

Post-pandemic effects (To be updated), Anna Mia Ekström, Clinical professor in global infectious disease epidemiology, Karolinska Institutet

Stockholm Center for Health Data – A Regional Health Data space, Clara Hellner, Director for Research and Innovation, Region Stockholm

Digital Futures: Shaping a sustainable society through digital transformation, Karl Henrik Johansson, Director of Digital Futures, KTH Royal Institute of Technology

Climate city contract as a tool for the green and digital transition, Björn Hugosson, Chief Climate Officer, City of Stockholm Executive Office

Advanced climate science and European collaboration, Ilona Riipinen, Professor of atmospheric science, Stockholm University

The importance of Research & Development to continue to lead the digitalization of industries and society, Magnus Frodigh, Vice President & Head of Ericsson Research

11:50 Closing remarks by Astrid Söderbergh Widding, President of Stockholm University

För mer information