Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nationellt möte Tillämpad stadsbyggnad: Komplexitet och stadsbyggande

Ta del av kunskapsöversyn, initiativ runt om i landet och delta i diskussioner! KTH och finansiären Arwidssonstiftelsen arrangerar årligen ett nationellt möte kring Tillämpad Stadsbyggnad.

Tid: On 2021-10-20 kl 08.30 - 16.00

Plats: KTH Campus, Valhallavägen

Språk: Svenska

Kontakt:

Exportera till kalender

Komplexitet & stadsbyggande – digitalisering och stadsrumsanalyser som stöd


Ett mer träffsäkert planeringsunderlag är en förutsättning i det allt mer komplexa stadsbyggandet och stadsutvecklingsprocesserna där många aktörer och intressen är inblandade. Hållbarhetsaspekter behöver ges plats och konkretiseras i den byggda miljön och det handlar om att möta klimatförändringar såväl som ökande social polarisering. Hur kan digitalisering och analyser av staden stödja ett stads­ byggande och en planering som i högre utsträckning uppfyller uppställda mål?
Här finns en stor potential att få ökad kunskap om hur städer och samhällen fungerar men också hur vi kan gestalta och utforma våra livsmiljöer i framtiden.

Det Nationella mötet i Tillämpad Stadsbyggnad 2021 handlar om transformering av arbetssätt och metoder där stadsanalyser spelar en allt större roll. Olika perspektiv kommer belysas, såväl från kommunal och statlig nivå samt från forskningen. Vi visar exempel från projekt och strategiskt arbete i fyra kommuner som ligger i fram­ kant. Det finns en många möjligheter med digitalisering men här finns också många hinder och dilemman som behöver hanteras på vägen.

Ett urval av talarna


Lukas Ljungqvist, Stockholms stad; Jenny Jernström, Östersunds kommun; Örjan Trapp, Uppsala kommun; Mia Edström, Göteborgs stad; Meta Berghauser Pont, CTH; Matilde Kautsky KTH; Ann Legeby KTH; Daniel Koch, KTH; Filip Bladini, GU; Malin Klintborg Lantmäteriet; Anna-Alexandra Lidenstjärna, Boverket; Student som tilldelats stipendium

Webbadress för mer information

www.arch.kth.se/oktobermotet