Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

RAE 2021

Den tredje granskningen av KTH:s forskning, Research Assessment Exercise (RAE), genomförs under 2019 till 2022. RAE syftar till att utveckla och höja kvaliteten i KTH:s forskning och utgör en del i KTH:s kvalitetssystem. Under RAE 2021 kommer internationella experter att utvärdera KTH:s forskning, och ansvarig för planering och genomförande är KTH:s vicerektor för forskning.
Den externa granskningen genomförs av expertpaneler, bland annat under en digital besöksvecka (Visit Week) i augusti 2021. Allt arbete inom expertpanelerna kommer ske digitalt.

Tid: Fr 2021-08-27 - 23.59

Plats: Zoom

Kontakt:

Exportera till kalender

I RAE 2021 kommer nio paneler, skapade utifrån forskningsfält, att granska KTH:s forskningsenheter. Forskningsenheterna kopplas till paneler bestående av två till sex institutioner där minst en expert för respektive forskningsområde ingår. I varje panel finns runt åtta experter, huvudsakligen internationella, där minst en var delaktig i RAE 2012 samt en representant från näringsliv eller offentlig sektor.

Experter från olika paneler kommer dessutom skapa grupper som ska bedöma KTH:s forskningsinfrastruktur, hållbarhet och impact.

Den pågående RAE:n var planerad att utföras under 2020 med projektavslut i januari 2021. På grund av utvecklingen med coronaviruset beslöt KTH att förlänga processen med ett år till 2022. Hösten 2020 ägnades åt intern granskning medan den externa granskningen, med digital besöksvecka, flyttas till augusti 2021. Publicering av rapporter och projektavslut är planerat till januari 2022.

Var och en av KTH:s institutioner sammanställer egna självvärderingar. Varje panel, 9 st, har en koordinator från KTH:s fakultet som sammanställer självvärderingen och är kontaktperson för institutionerna och projektgruppen. Externa experter får sedan ta del av och granska arbetet, bland annat under en digital besöksvecka.
Denna besöksvecka kommer innefatta digitala möten, genomgångar, diskussionsfrågor, korta föreläsningar, filmvisningar.

Huvudmålen med denna tredje RAE är att formulera visioner och strategier som kan leda till ökad kvalitet på forskning vid KTH och dess inverkan.
Dessutom ska input från de externa granskarna ge KTH och forskargrupperna idéer och rekommendationer för nödvändiga åtgärder för att förnya forskningsområden.
Detta innebär att denna RAE är mer framåtriktad än de två tidigare utvärderingarna.

Besök RAE:s webbsidor för mer information

Research Assessment Exercise (RAE) 2021