Till innehåll på sidan

Science week - gratis digitalt evenemang

Science Week är ett forum som driver omställningen till en hållbar värld genom att skapa delaktighet, diskussion och opinion kring några av vår tids viktigaste frågor. I år är evenemanget digitalt och sänder ett 70-tal seminarier, panelsamtal och workshops under tre dagar, live på webben.

Tid: To 2021-02-04 kl 08.00 - 17.30

Plats: Science Week's webbplats

Kontakt:

Ewa Rönndahl

Evenemanget är ett samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun som drivs av Södertälje Science park. KTH Södertälje är medarrangör och medverkar i ett 15-tal seminarier, paneler och workshops. Deltagandet är gratis och alla är varmt välkomna!

Exempel på punkter där KTH medverkar
Onsdag 3/2

 • Corona - Så lyckades vi ställa om! Med Södertälje kommun, KTH, Södertälje sjukhus, Scania, AstraZeneca.
 • GRAND OPENING. Hur säkrar vi framtidens hållbara produktion i Sverige? Lansering av Nod hållbar produktion
 • Varför har vi 1000-tals affärsänglar men bara två produktionsänglar?
 • Fordonsdalen Stockholm - regionens fordonsindustri i omställning / Region Stockholm, KTH.

Torsdag 4/2:

 • Gröna förbättringar i produktionen, så här gör vi! / Scania, AstraZeneca, KTH
 • Panel: Att uppnå klimatneutral produktion - hinner vi? / Scania, AstraZeneca, KTH.
 • Transparens i materialflöden i leverantörskedjor och samhällen
 • Att förutsäga framtiden.
 • Cyber meets reality – real-time connected production logistics.
 • Paneldialog med möjligheter hot med AI. / AstraZeneca, KTH, AI of Sweden, Forum för omställning.

Fredag 5/2:

 • Leda hållbart med Lean. Ett omfattande heldagsprogram med olika punkter / KTH Leancentrum, Scania, AstraZeneca, Saltå Kvarn.
Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-28